Maria Segura Vela, dissenyadora gràfica i tècnica superior d’arts plàstiques i disseny en modelisme i matriceria ceràmica.

Tinc com a premissa crear un disseny emocional, dotar d’ànima i personalitat als objectes.

M’interessa unir disseny, artesania i investigació de nous materials.